Pesten moet stoppen!

De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. De stichting maakt pesters bewust van de mogelijke gevolgen van pestgedrag.Dit doen we door het geven van voorlichting op scholen en bij verenigingen. Het verschil tussen plagen en pesten is een belangrijk onderdeel hierbij. In het primair onderwijs gebruiken we verschillende bewegingsoefeningen(actief leren)en in het VO onderwijs gaan we het gesprek aan met de leerlingen. Na afloop ontvangt de docent professioneel lesmateriaal.

Ook verwijzen wij slachtoffers van pesten actief door naar hulpverlenende instanties, welke door het Nederlands jeugdinstituut als effectieve interventie zijn erkend. Wij zijn een luisterend oor voor de slachtoffers en hun omgeving.

Wordt uw kind op school gepest, dan gaat u natuurlijk in gesprek met school. Vaak horen we dat pesten ook buiten school of zelfs thuis doorgaat. Denk aan: social media, sportclub, fietsend naar huis etc. Weet dat u dan snel geholpen kunt worden binnen uw gemeente. Elke gemeente heeft een zorgteam. U kunt bellen met de gemeente in uw woonplaats, doet een pestmelding en vraagt naar een WMO consulent. De gemeente handelt snel omdat zij garant staan voor de veiligheid en het welzijn van uw kind.

Neem contact op

Samen kunnen we er voor zorgen dat pesten stopt! Met een financiƫle bijdrage kunnen wij doorgaan met het geven van voorlichting over pesten en pestgedrag.